طی حکمی«ماموستا عبدالسلام امامی» به جای«ماموستا عبدالقادر سهرابی» به عنوان امام جمعه جدید مهاباد منصوب و معرفی شد.