معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد آذربایجان غربی گفت: مردم نیکوکار آذربایجان غربی در هشت ماه نخست سال جاری، چهار میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان صدقه پرداخت کرده اند.