آذربایجان غربی از سالیان دور جزء مناطقی است که در دفاع از مرز‌های عقیدتی و جغرافیایی ایران اسلامی نقش مهمی ایفا نموده است.