فرمانده کل سپاه برای سرکشی و نظارت بر نحوه امدادرسانی در مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان وارد چابهار شد.