بسیاری از ما عاشق قهوه هستیم، اما خوردن همیشگی آن چه تاثیری روی بدن ما دارد؟ آمار نشان می دهد که ۵۴ درصد آمریکایی هایی که بیش از ۱۸ سال سن دارند، روزانه حدود ۳ فنجان قهوه می خورند.