رییس اداره جهاد کشاورزی سردشت گفت: «رسول شمسی» دامدار این شهرستان در آیین تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشور در بخش پرواربندی دام سبک به عنوان نمونه برتر کشوری معرفی شد.