در حالی که در بسیاری از دانشگاه‌های کشور گاها اعتراضاتی درخصوص کیفیت تغذیه، مشکلات آموزشی و غیره صورت می‌گیرد در سالیان اخیر اتفاقاتی در دانشگاه غیرانتفاعی صدرای تهران  با عنوان جدیدترین اتفاق در عجیب ترین دانشگاه ایران رخ می‌دهد که در نوع خود عجیب است و در کمتر دانشگاهی این شاهد چنین اتفاقاتی ...