بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه شرکتهای دانش‌بنیان با توجه ویژه رهبر انقلاب انجام شد .