شاید حاج قاسم رزق شهادتش را دو روز پیش و در شب میلاد عقیله بنی هاشم از زینب کبری گرفته و یا به عبارات بهتر زمانش جلوتر انداخته است چرا که «شهید زنده» بود.