حجت الاسلام محمد هاشمی امام جمعه ماکو ،به برنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به عزاداری‌های امام حسین (ع) اشاره کرد و تصریح کرد: مقام معظم رهبری از عاشورا به عنوان عنصر زنده نگه دارنده اسلام یاد می‌کند و طبیعی است که دشمنان اسلام هر روز دسیسه‌ای برای به حاشیه بردن عزاداری‌ها و انحراف در آن را در سر ...