رئیس اداره هواشناسی شهرستان مهاباد از کاهش پنج درجه ای دمای هوا در آذربایجان غربی خبر داد.