رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی با اشاره به بکار گیری معماری ایرانی اسلامی در ساختمان‌ها گفت: متاسفانه هیچ الگو و دستورالعملی مکتوب و قابل رجوع از دستگاهای ذی ربط برای اجرای معماری ایرانی و اسلامی در ساختمان‌ها تدوین نشده است که براساس آن الگوی مدنظر اجرایی شود.