سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی استانداری آذربایجان غربی گفت: چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال طی پنح سال فعالیت دولت تدبیر و امید برای توسعه روستاهای استان هزینه شده است.