دادستان عمومی و انقلاب قم از بازداشت مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم خبر داد.