استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون ۷۵ درصد پروژه های مصوب سفر گذشته رئیس‌جمهوری به استان به نتیجه رسیده و از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در آن سفر تا به حال هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.