روح‌الله مؤمن نسب که به عنوان کارشناس فضای مجازی اظهار نظر می‌کند، بار دیگر با اظهاراتی جنجالی موجب واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.