جانشین و مدیر بخش رسانه ای موکب مردمی شهید باکری مرز بازرگان آذربایجان غربی خاطر نشان کرد : با توجه به اهمیت انتشار این اقدامات ، تیم رسانه ای موکب نیز با استقرار در پایانه مرزی بازرگان نزدیک به ۳۰ ساعت فیلم و ۳۰۰۰ قطعه عکس تهیه کردند که در مدت زمان برپایی موکب بخشی از آن از طریق کانال های اطلاع ...