ویدیو استقبال و عزاداری کاروان زوار خارجی اهل ترکیه اربعین در موکب مردمی مرزی شهید باکری ویژه زوار خارجی مرز بازرگان که نشان دهنده استقبال از زائران ترکیه ای می باتشد به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز آذربایجان غربی منتشر شد.