فرمانده انتظامی ماکو گفت: سیگارهای قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در ماکو کشف شد.