همزمان با روز دوم همایش بین المللی «آذربایجان و ادبیات ایران» در دانشگاه ارومیه، کانون هفتگی شعر حوزه هنری آذربایجان غربی با حضور شاعران ارومیه  ۱۷ مهر سال جاری در پردیس دانشگاه ارومیه  برگزار شد.