«رحیم عبدالکریمی» پژوهشگر حوزه محیط زیست به عنوان نماینده ایران در تدوین برنامه جامع حفاظت از میش‌مرغ آسیا انتخاب شد.