مردم در نذری‌ها سعی کنند مواد غذایی سالم به کار ببرند و عوامل خطر مثل شکر، چربی و نمک را در این غذا‌های متبرک کاملا محدود کنند.