ناآرامی‌ها در برخی مناطق عراق که در پی جنایت آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، چهره‌های اصلی مقاومت در نبرد با تروریسم تکفیری فروکش کرده بود، بار دیگر ازسر گرفته شده و برخی آن را اغتشاش پیشدستانه علیه جمعه پیش‌رو میدانند.