انسان‌های نابغه‌ زیادی وجود داشته‌اند که در یادگیری ابتدایی‌ترین نکته‌ها در آغاز تحصیل خود به مشکل برخورده‌اند اما هیچ‌وقت ناامید نشده‌اند و با تلاش نظر دیگران را راجع به خود تغییر داده‌اند.