مردم این روز‌ها در حالی با افزایش قیمت نان مواجه شده اند که همچنان شاهد پخت نان‌های بی کیفیت در نانوایی‌ها هستند.