نرم افزار واقعیت مجازی سقا که به بازسازی لحظه شهادت حضرت عباس پرداخته منتشر شد.