تولیت آستان قدس رضوی در نخستین عهدواره ملی نهضت اجتماعی جوانان گفت: ائمه اهل بیت(ع) در حوزه اجتماعی و خدمت رسانی فعال بودند و روحانیت نیز به سیره ایشان تاسی کرده اند و در این زمان نیز ما باید خدمت رسانی را ادامه دهیم.