امام جمعه مهابادگفت: استکبارجهانی با ایجاد تفرقه می خواهد جنگ و ناامنی را در منطقه و بین امت اسلامی ایجادکند.