نماز ظهر عاشورا همزمان با اذان ظهر در ارومیه به مانند دیگر نقاط کشور برگزار شد.