نماهنگ ترکی اصلان با محوریت هفته دفاع مقدس با تنظیم و خوانندگی محمد علی آشور و با تدوین موسسه هور فیلم با حمایت حوزه هنری آذربایجان غربی تهیه شد.