دبیر اجرایی دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان خوزستان از برگزاری این نمایشگاه در تاریخ ۱۷ تا ۲۲ بهمن‌ماه در ۹ محور اساسی خبر داد.