نمایشگاه «عفاف و حجاب و پوشش ایرانی و اسلامی» به مدت یک هفته در ارومیه دایر است