عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: امروز قدرت دفاعی بی‌نظیری که در اختیار داریم ثمره‌ خون‌ها و ایستادگی‌های رزمندگان و ایثارگران است.