باید از نماینده مردم شریف نقده و اشنویه پرسید پناهیان با چه سلاحی مجلس را به توپ بست ؟ مگر نه اینکه پناهیان بابیان مجموعه استدلال‌هایی شمارا امربه‌معروف و نهی از منکر نمود ؟ کدام قسمت حرف‌های پناهیان توپ و گلوله بود ؟