فاطر۲۴/ بهادری گفت: سفته‌بازی، دلال‌بازی و ضعف یا نبود قانون برای برخورد با عاملان افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، مهم‌ترین عامل وضعیت کنونی مسکن است.