حساسیت های مردمی در موضوع شفافیت عملکردی نمایندگان مجلس زمانی افزایش می یابد که مثلا در یک طرح بخصوص در مجلس مشخص می شود ۲۶ درصد نمایندگان اصلا حاضر نبودند و جالب تر این که از این تعداد ۴۵ درصد نمایندگان در طرح مذکور اصلا رای ندادند.