روز گذشته و در حالی که مردم در سراسر ایران اسلامی به گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی مشغول بودند، در دانشگاه ارومیه و توسط خواص علمی، مصوبه ای در خصوص حذف رشته «جغرافیای دفاع مقدس» ارائه شده است!