مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از تحویل ۲۷۳ کلاس درس به آموزش و پرورش استان خبر داد.