نایب رییس کمیسیون شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: موضوع آلودگی هوا به کلیه دستگاه‌های اجرایی مربوط است اما دولت در این حوزه به تعهدات خود عمل نمی‌کند.