هرچند که وجود انواع نوشت‌افزارهای مبتذل خارجی مشکلات جدی درزمینه‌ی نوشت‌افزار ایرانی اسلامی است اما مشکل بزرگ‌تر بداخلاقی‌ها و عدم‌حمایت‌ها از نوشت‌افزار ایرانی اسلامی توسط مسئولین و مردم است.