این فرمانده سپاه، یار و همرزمان سرداران شهید باکری، زین‌الدین، خرازی، همت و بقایی بود و یکی از برجسته‌ترین و مقتدرترین فرماندهان دفاع مقدس بود و در بیشتر عملیات‌ها و نبردهای مهم برای بیرون ‌راندن دشمن،  حضوری فعال و تأثیرگذار داشت و کمتر عملیاتی بود که نام احمد کاظمی در حماسه‌ آن ثبت نشده باشد.