سومین جلسه رسیدگی به اتهامات روح الله زم مدیر آمد نیوز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.