نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها قلدرمآبانه به همه موضوعات نگاه کرده وهمه کشورها را مستعمره خود می‌دانند و طرح سازش با آمریکا سیاست معقولی نیست اما ما نباید اجازه بدیم آنها دوستان ما را گرفته و ما در جهان منزوی شویم و سیاست‌های ما در این راستا باید مهم و تاثیرگذار باید باشد.