نماینده مردم ارومیه، در مجلس شورای اسلامی گفت: شهادت سردار سلیمانی برای جریان‌های مقاومت نه تنها بزرگترین آسیب نبوده بلکه، با خون ریخته شده هزارن سلیمانی دیگر متولد خواهد شد.