هادی ۲۷ ساله، کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی و لیسانس علوم آزمایشگاهی اهل روستای «حاجی بهزاد» میاندوآب حالا به زندگی برگشته است با ذهنی پر از ایده که روزگارش را با اختراعاتش می‌گذراند.