سیلاب شدید در برخی شهرهای کشورمان فرصت دوباره‌ای را برای براندازان انقلاب فراهم ساخت تا شانس چندباره خود را برای ایجاد آشوب‌های خیابانی امتحان کنند.