امام جمعه ارومیه گفت: هم مردم هم مسئولان باید هوشیار باشند و اسیر جنگ روانی دشمن نشوند چرا که ایران روزهای سخت‌تر از این را هم با سرافرازی پشت سر گذاشته است.