معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی ضمن هشدار به باغداران آذربایجان‌غربی گفت : توصیه‌ها را در خصوص پیشگیری از وقوع سرمازدگی جدی بگیرند