رئیس ستاد اقامه نماز جمعه ارومیه گفت: دشمنان و مخالفان شیعه از الگوگیری فرزندان از واقعه عاشورا ترس دارند و برای این منظور در انگلیس با وجود صدور مجوز برای عزاداری امام حسین(ع) به سبک‌ها و روش‌های مختلف از جمله قمه‌زنی و سینه‌زنی، مجوز برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی داده نمی‌شود.