فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: متاسفانه ما در زمینه اقتصاد مشکل داریم و مدیران اقتصادی باید به مردم پاسخ دهند.